hemmet » skolan

A story from Borders of Franserud Middle School

Jag tänker beskriva gränsen mellan hemma och skolan. Jag vaknar klockan 07:00. När jag ska till skolan brukar jag åka bil eller gå,jag går ganska snabbt till skolan.När jag ska till skolan ser jag många hus och några träd stigen är vinglig.När jag ska till skolan så går jag själv.

Experience of this border

Location of border