before » after

A story from Not Quite Station

Gränsen mellan innan och efter kändes väldigt tydlig för mig när jag korsade. Jag hade väntat ett tag, nästan givit upp. Men så plötsligt blev den korsad. Det kändes som en tyngd hade lyft från mina axlar. Det blev lite lättare att andas.

Experience of this border

Location of border

Fengersfors, Sweden