Activity

Healing Heritage

Develop innovative methods for healing polluted heritage sites by combining art and science.

An activity by
partnering with Not Quite, Motesplats Steneby

Explores the borders

Art Natural science

Why

In a research-based demonstration project, tied to Fengersfors paper mill, this project will investigate how soil pollutants can be dealt with in a process that integrates art and showcase of heritage values. The project is a cross-sectoral collaboration aiming to enrich public spaces in a rural location. Researchers from RISE with expertise in horticulture and environmental science will collaborate with an artist, architect and planner to develop a concept for how phytoremediation can be used to solve the problem of toxic remains in a way that adds new values to the site. Project owner is the artist collective Not Quite, active at Fengersfors mill since 2002. The mill has developed into an important part of Dalsland’s infrastructure for culture through a combination of workplaces and studios for active artists, and outward-looking activities with exhibitions and cultural events. The mill also holds high heritage values but lacks any formal protection. Since 2018, Not Quite runs “The New Mill Town” – a process initiated to find a new long-term ownership of the estate. Managing the occurrence of soil contaminations is one of the breaking issues for the process, just as for many other sites with similar ambitions. By creating examples of how these challenges can be addressed in a way that contributes to the site, the ambition is to support dynamic regenerative processes elsewhere. The project has focus on the conditions for developing dynamic public space in rural locations.

 

 

Location

Fengersfors, Sweden

Characteristics

Area

Audience

How it was done

drawing
interviews
mapping
making
workshops
writing

How

Drawing

Interviews

Mapping

Making

Workshops

Writing

 

The process is a combined artistic and scientific process where artists, designers and scientists work together at critical junctions in the process, and work separately to achieve their respective specialist tasks between these junctions. Fall 2020 First junction – Establishment of the project on location at the Fengersfors site, including presentations and investigations of the pollution situation; artistic, spatial and heritage related values and potentials on site; and both tacit and explicit knowledge that the different actors bring to the project. Scientists/researchers lead a technical survey of ground/soil to establish base-line levels of pollution in the ground Artist and designer develop the artistic concept. Winter 2021 Second junction – Results of the survey, the developed art concept and related plans are studied and developed further together to narrow down to a concept that the artist, planners and researchers can refine. . Continued refinement of plans., Spring and summer 2021 Third junction – The first generation of the plants and the combined artwork is planted and arranged as an open event. A survey of effects and response among visitors is conducted during summer. Fall 2021 A small first batch of the plants will be harvested and analysed to verify if the method is working from a technical perspective. Fourth Junction – Cross-sectoral evaluation on site of the first season, including evaluation of remediation potential, public response, the cross-sectoral collaboration. Planning for the second season is initiated, including the need adjust and complement plats and develop the second iteration of the art work Winter 2022 – fall 2024 The process above is repeated, with partial harvesting for testing,supplement planting,, adaptation of plants and other material that make of the evolving work of art and evaluations. Also the process of investigating the cross-sectoral collaboration and exchange of knowledge is continued at junction seminars, including study visits to labs and studios. During 2024 the report is written and in the fall a dissemination activity is conducted.

Results

Main lessons learned

Activity Timeline

2020

 • Uppstart

  Första gemensamma workshopen för projektet hölls över zoom på grund av coronarestriktioner. Alla deltagare presenterade sig och sina tankar inför projektet. Som underlag för mötet skickades ett paket med flygbilder, rapporter och information ut till deltagarna på posten.

2021

 • Arbetsmöte

  Ett kortare arbetsmöte efter julledigheten. Reflektioner sedan sist, frågor, tankar. Fortfarande har inte projektgruppen besökt Fengersfors.

  Björn
  …Hur ser relationen ut i landskapet mellan olika platser? Rörelsen mellan de två sjöarna, Ärr och Knarrbysjön med bruket i mitten.
  …Hur kan mötet med besökarna se ut, som ska uppleva det här projektet? Hur ser det ut? var sker det?

  Fredrik
  …Mer inläsning kring möjliga växter att använda.
  …Vad mer kan göras i Fengersfors? Spår av gammal järnväg till fabriken

  Cordula
  Många tankar efter förra mötet. Frågor om plantorna. Varför tar de upp så giftiga ämnen? Behöver de göra sådär? Kommer de överens med omständigheterna? Blir de plågade? Offrar de sig? Kämpar och dör för något vi har glömt. Kan jag göra något för dem? Ord: Växtkraft. Livslust. Livsångest. Att kämpa för livet. Kärlek. Genom kärlek uppstår ju också ansvar. Älskar vi så formar älskandet alla våra tankar. Vårt medvetande bestämmer omständigheterna. Vi behöver lära oss att se bortom de rent materialistiska omständigheterna.
  En serie skissmodeller i lera, snabbt framjobbade på drejskivan.

  Kerstin / Jenny
  Hur ska tiden användas bäst för dokumentation och kommunikation. Göra en serie intervjuer med deltagare. Svårt att veta i förväg vad det är som kommer behöva dokumenteras.

  Verktyg för kommunikation:
  Mural – Björn skapar en gemensam anslagstavla/arbetsplats på appen mural
  Global Grand Central – plattform för att logga aktiviteter och projekt. Ylva sätter upp för projektet.

 • Fältbesök Fengersfors

  Första platsbesöket på Fengersfors bruk! Under två snöiga dagar träffades delar av projektgruppen för fältbesök och inventering på platsen. Spår av industrin följdes på själva bruket, vid mesaupplaget söder om bruksområdet och vid Knarrbysjöns södra strand.

  Fyra områden valdes preliminärt ut för att ta borrprover. Inför sommarens försöksodling ska ett förorenat område för test av renande växter väljas, och ett referensområde för jämförelse. När borrproverna tagits kommer jordanalys avgöra vilka platser som är mest lämpliga. Platserna diskuterades också utifrån besöksflöden, stråk i landskapet och möjligheten att använda detta projekt för att skapa nya upplevelser på och runt bruket.

  Deltagare: Björn Ekelund (Warm in the Winter), Cordula Bielenstein-Morich (Not Quite), Fredrik Fogelberg (RISE), Kristina Mjöfors (RISE), Ylva Frid (Not Quite).

 • Arbetsperiod 1

  Tidslinje för första delen av våren 2021

 • Kommunen får medel för huvudstudie

  Åmåls kommun beviljas medel för en huvudstudie av bruksområdet och Ärr. Finansering genom Naturvårdsverket. Vad innebär det här för vårt projekt?

 • Första möte med Åmåls kommun

  Ett första samverkansmöte med Åmåls kommun, där samhällsbyggnadschefen deltar.

 • Illustrationsplan, första versionen

 • Pågående skissarbete Cordula

  frågor kring plantorna som tar upp de giftiga ämnena
  varför gör de det? ligger det i deras natur att ta upp giftiga ämnen? behöver plantorna dem? utnyttjar de bara det som finns i marken; kommer de helt enkelt överens med omständigheterna?
  (…)
  de kämpar (och dör) för oss för att rädda ett markområde som vi försummade

  (…)

  genom kärlek uppstår uppmärksamhet och ansvar 
  älskar vi så formar kärleken alla tankar och allt görande i sin egen likhet, inget händer då med rädsla, hat eller stress. är vi rädda så formar ångesten alla tankar och allt görandet. rädslan föder rädsla. 

  (…)

  jag måste se bortom de materialistiska (ändliga) formerna om jag ska få en verklig förståelse för saker och ting 

 • Startmöte huvudstudie

  Startmöte med Åmåls kommun, projektledare för huvustudie, Länsstyrelsen och Not Quite. Samordning kring provtagning och analyser. Kommunens huvudstudie ska framförallt undersöka biotillgänglighet av ämnen på området, kan antagligen göras med de jordprover som tas inom vårt projekt.

 • Workshop / fältbesök Fengersfors

  Gemensamt platsbesök och workshop på Fengersfors bruk. Undersökte mesan och hur man kan ta sig dit, kan vi röja ett stråk att gå på och lägga ut plattformar att stå på i leran?

  Ulrika Aneer, verksam konstnär på bruket, kopplas in för att ansvara för praktiskt utförande av skyltar, spångar mm. Vera Telemo, hållbarhetsstrateg på Mötesplats Steneby deltog under dagen.

  Växtförslag för projektet presenterades. Under säsongen 2021 ska de planteras i lådor av något slag och visas upp för besökare. Som väntande soldater som senare ska ut i fält och kämpa.

  Deltagare: Fredrik Fogelberg (RISE), Kristina Mjöfors (RISE), Cordula Bielenstein-Morich (Not Quite), Yaroslava Korchagina (Warm in the Winter), Ylva Frid (Not Quite), Ulrika Aneer (Not Quite), Vera Telemo (Mötesplats Steneby).

 • Testinstallation av verk på mesan

 • Sökandet efter en stig vid mesan

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Röjning av mesastigen

  I början av maj görs röjning av stigen runt mesan, och spångar tillverkas för att komma fram. Arbetet görs av Miklós Fözö.